Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

De Basis GGZ wordt vanuit het basispakket van je zorgverzekeraar vergoed. Wel wordt er aanspraak gemaakt op je eigen risico.

Jouw behandeling wordt vergoed indien er een verwijsbrief is van de huisarts en indien er sprake is van een diagnose volgens de DSM V. Indien hier geen sprake van is en jouw behandeling dus niet vergoed wordt, word je hier door mij in het intakegesprek (of indien mogelijk reeds vooraf) van op de hoogte gesteld. Je kunt er dan voor kiezen een behandeling zelf te betalen (zie tarieven).

Voor meer informatie over vergoedingen kun je je tot jouw eigen zorgverzekeraar wenden.

K. van der Bolt, Psychologiepraktijk heeft in 2021 contracten met CZ, Menzis, Caresq, VRZ, ONVZ, ENO, OWM, Zilveren Kruis, VGZ en onderhangende labels.

Tarieven

Binnen de Basis GGZ onderscheiden de zorgverzekeraars verschillende behandeltrajecten. Deze zijn afhankelijk van de aard, de ernst, het beloop en de complexiteit van jouw klachten. Tijdens de intakefase wordt bepaald tot welk behandeltraject jouw behandeling behoort. 

Dit zijn de volgende behandeltrajecten: 

Duur traject Aantal minuten Kosten *
Kort 90-294 minuten 522,13 euro
Middel 295-495 minuten 885,01 euro
Intensief 496-750 minuten 1434,96 euro
Onvolledig ** 1-120 minuten 228,04 euro 

 

* Tarieven zijn conform NZA richtlijn

** Er is sprake van een onvolledig behandeltraject indien een client naar Basis GGZ is verwezen, maar de behandelaar constateert dat een behandeling binnen de Basis GGZ niet passend is.

Bovenstaande behandelminuten bestaan uit:

  • Directe tijden: jouw intake en de behandelsessies. 
  • Indirecte tijden: verslaglegging, eventueel overleg met jouw verwijzer, schrijven van brief aan arbodienst en huisarts enz.

Een behandelsessie bestaat over het algemeen uit 50 minuten directe behandeltijd en 10 minuten verslaglegging.

Wordt jouw behandeling niet vergoed of wil je de behandeling zelf betalen, dan geldt een tarief van 95 euro per uur. Deze kun je niet achteraf declareren bij je zorgverzekeraar.