Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

De behandeling wordt vanuit het basispakket van je zorgverzekeraar vergoed. Wel wordt er aanspraak gemaakt op je eigen risico. Je behandeling wordt vergoed indien er een verwijsbrief is van de huisarts en indien er sprake is van een diagnose volgens de DSM V. Indien hier geen sprake van is en jouw behandeling dus niet vergoed wordt, word je hier door mij in het intakegesprek (of indien mogelijk reeds vooraf) van op de hoogte gesteld. Je kunt er dan voor kiezen een behandeling zelf te betalen (zie tarieven).

Voor meer informatie over vergoedingen kun je je tot jouw eigen zorgverzekeraar wenden.

K. van der Bolt, Psychologiepraktijk heeft in 2024 contracten met CZ, Menzis, Caresq, ONVZ, DSW, OWM, Zilveren Kruis, VGZ, ASR en onderhangende labels.

Tarieven

Per 1 januari 2022 is de regelgeving verandert in de Zorgverzekeringswet met betrekking tot de financiering van de GGZ. Behandelingen worden vanaf dan bekostigd via het Zorgprestatiemodel.

De declaratie zal vanaf dan maandelijks plaatsvinden en krijg jij als cliënt elke maand een overzicht van je zorgverzekeraar. Daar staat op wanneer je een afspraak hebt gehad en hoe lang de afspraak duurde. In plaats van achteraf kunt je nu dus tussentijds precies zien wat de kosten zijn. Je betaalt voor de zorg die je krijgt, per sessie, in plaats van voor een gemiddeld traject, zoals voorgaande jaren het geval was. Meer informatie vindt je op: lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Dit betekent dat als je behandeling bijvoorbeeld in 2022 is gestart en in 2023 eindigt je van beide verzekeringsjaren eigen risico betaald. 

K. van der Bolt Psychologiepraktijk volgt het principe “planning = realisatie”. Dit betekent dat de duur van het consult het tarief bepaalt. 

Tarieven Nza 2023
Diagnostiek (intake) 60 minuten: 173,40 euro
Behandeling 45 minuten: 128,40 euro
Behandeling 60 minuten: 152,50 euro
Kort intercollegiaal overleg: 23,58 euro

Tarief no show: 65 euro

Wordt jouw behandeling niet vergoed of wil je de behandeling zelf betalen, dan geldt een tarief van 120 euro voor een intake en 100 euro per behandelsessie. Deze kun je niet achteraf declareren bij je zorgverzekeraar.