√ Kortdurende en klachtgerichte behandeling
√ Vergoeding door zorgverzekeraar
√ ACT
√ EMDR

Hoe werkt het?

Hier vind je informatie over de werkwijze en de behandelvormen die ik gebruik. 

Werkwijze

Als jij je hebt aangemeld, wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek (zie aanmelden en wachttijden). Tijdens het intakegesprek, dat ongeveer een uur duurt, nemen we samen jouw klachten en huidige toestand door. Aan het eind van dit gesprek zal de diagnose en een behandeladvies met jou besproken worden. Indien nodig, kan ik ook online consulten aanbieden.

Het kan voorkomen dat ik concludeer dat ik binnen mijn praktijk geen passende behandeling aan jou kan bieden. In dat geval vindt een terugverwijzing naar de huisarts plaats. Ik zal (indien je dit wenst) jou en je huisarts dan ook een passend ander behandeladvies meegeven.

Wanneer je in aanmerking komt voor een behandeling en je gaat akkoord met het geadviseerde behandelplan zal er ook nog aandacht zijn voor wat praktische zaken. Dit betreft zaken zoals het afsprakenbeleid, hoe wordt jouw behandeling vergoed, welke behandelmethode wordt ingezet en tot slot het tekenen van een behandelovereenkomst. Hierna zal de behandeling starten.

* Over de vergoeding en de duur van de behandeling kun je meer lezen onder het kopje Tarieven en vergoedingen.

Behandelvormen

Naar aanleiding van je klachten kijken we samen welke werkwijze daarbij het best past. Soms kan dit ook een combinatie van verschillende behandelvormen zijn. In mijn praktijk pas ik ACT, EMDR en Cognitieve Gedragstherapie toe. Ook maak ik gebruik van zelfcompassie en mindfulness technieken en indien nodig maak ik gebruik van de E-health modules van www.embloom.nl. Hieronder kan je meer lezen over deze verschillende behandelvormen. 

ACT

Dit is een vorm van therapie waarbij het niet gaat om het oplossen of volledig laten verdwijnen van je klachten en wordt ook wel Acceptance and Commitment Therapy genoemd. De hulpvraag: ‘ ik wil geen angstklachten meer hebben’, is bijvoorbeeld dan ook geen goede hulpvraag binnen de ACT therapie. Binnen ACT staat het in eerste instantie aanvaarden van jouw klachten centraal. Je leert manieren om te stoppen met vechten tegen vervelende gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties. Als gevolg hiervan ontstaat er ruimte om aandacht te geven aan dat wat wel belangrijk is in jouw leven, dat wat voor jou waardevol is. Een hulpvraag als: ‘ Hoe kan ik ondanks mijn angstklachten toch bepaalde stappen zetten in mijn leven’ is een voorbeeld van een ACT hulpvraag.

Je hoeft geen psychische klachten te hebben om ook profijt te hebben van deze methodiek.

ACT biedt een andere kijk op jouw klachten die zeer bevrijdend kan werken en is goed inzetbaar bij o.a. angstklachten en lichamelijke problematiek. Voor mensen die erg veel in hun hoofd zitten en merken dat ze hun klachten niet kunnen beïnvloeden met analyseren is dit een zeer geschikte behandelvorm.

EMDR

Deze behandelvorm is bewezen effectief bij traumaklachten en wordt in mijn praktijk ingezet op het moment dat je last blijft houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Je kunt hierbij denken aan het herbeleven van de ervaring(en) door middel van flashbacks of nachtmerries, geprikkeld zijn, verhoogd waakzaam zijn, concentratieproblemen of het vermijden van bepaalde gespreksthema’s of plekken.

Bij schokkende gebeurtenissen kun je o.a. denken aan:

  • Verkeersongevallen
  • Het krijgen van een ernstige ziekte
  • Geconfronteerd worden met geweld, bijvoorbeeld overvallen of mishandeld worden.
  • Geconfronteerd worden met seksueel geweld.
  • Een brand of natuurramp meemaken.
  • Een oorlogssituatie hebben meegemaakt

Maar ook verlieservaringen, zoals het verlies van een geliefde, een baan of jouw autonomie (jouw keuzevrijheid).

Cognitieve Gedragstherapie

Dit is een vorm van therapie die ervan uit gaat dat jouw emoties beïnvloed worden door jouw gedachten en gedrag en is er dan ook op gericht om anders te leren kijken naar je gedachten over problematische situaties. Met als gewenst gevolg dat jouw gevoelens omtrent deze situatie veranderen en jij jouw gedrag kan aanpassen. Of om jouw gedrag in bepaalde situaties te veranderen waardoor je anders kan leren denken en voelen over de situatie.

Zelfcompassie en Mindfulness

Naast bovenstaande behandelvormen maak ik in mijn behandelingen ook veel gebruik van zelfcompassie en mindfulness technieken.

Tijdens zelfcompassie leer je vriendelijk te zijn voor jezelf en meer begrip op te brengen voor jezelf. Zelfverwijt, zelfkritiek leer je herkennen en verzachten en je leert op een meer begripvolle gezonde wijze met jezelf om te gaan. Om zo in jouw leven meer tot bloei te kunnen komen. Zelfcompassie technieken zijn ook zeer geschikt voor leren omgaan met gevoelens van schuld en schaamte.

Minfulness is gericht op leven met aandacht in het hier en nu. Het gaat er niet zozeer om iets aan jouw werkelijkheid te veranderen, het gaat erom deze met volle aandacht waar te nemen (gevoelens, gedachten enz.). Met mogelijk gevolg dat je andere keuzes maakt dan wanneer je bijvoorbeeld vanuit de automatische piloot handelt.